Lappi Consulting Oy tarjoaa seuraavia palveluja:

  • toimivien yritysten liiketoiminnan analysoinnit (yrityksen toiminta käytännössä ja taloudelliset resurssit tulevia kehittämistoimenpiteitä varten, tilinpäätösaineistön tulkinta
  • liiketoimintaa suunnittelevien henkilöiden liikeidean arviointi ja konkreettisten kehittämisvaihtoehtojen esittäminen toimenpiteineen
  • liiketoimintasuunnitelman laatimisen konsultointi
  • kasvuhakuisten yritysten konsultointi: toimintaympäristöön ja markkinoaan liittyvien mahdollisuuksien sekä yritysten sisäiiin vahvuuksiin ja toimintaan liittyvien vahvuuksien tunnistaminen, kasvukonseptien tuottaminen ja saaminen käytäntään yhdessä yritysten edustajien kanssa
  • yritysten muutostilanteiden konsultointi: tarpeiden tunnistaminen ja kehittämiskohteiden määrittely ja käytännön toteutus
  • yritysten terveyttämispalvelut
  • yritysjohdon konsultointi ja sparraus
  • yrityksen rahoitussuunnittelu - ja järjestely