Lappi Consulting Oy tarjoaa seuraavia palveluja:

  • toimivien yritysten liiketoiminnan analysoinnit (yrityksen toiminta käytännössä ja taloudelliset resurssit tulevia kehittämistoimenpiteitä varten, tilinpäätösaineistojen tulkinta)

  • Liiketoimintaa suunnittelevien henkilöiden liikeidean arviointi ja konkreettisten kehittämisvaihtojen esittäminen toimenpiteineen

  • Liiketoimintasuunnitelman laatimisen konsultointi

  • Kasvuhakuisten yritysten konsultointi: Toimintaympäristöön ja markkinaan liittyvien mahdollisuuksien sekä yrityksen sisäisiin vahvuuksiin ja toimintaa liittyvien vahvuuksien tunnistaminen, kasvukonseptien tuottaminen ja saaminen käytäntöön yhdessä yritysten edustajien kanssa.

  • Yritysten muutostilanteiden konsultointi: tarpeiden tunnistaminen ja kehittämiskohteiden määrittely ja käytännön toteutus

  • Yritysten terveyttämispalvelut

  • Yritysjohdon konsultointi ja sparraus

  • Yrityksien rahoitussuunnittelu ja – järjestely